GEF Küçük Destek Programı

GEF Küçük Destek Programı (GEF SGP), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yönetilen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program, yerel toplulukların çevresel sorunları ele almak için sürdürülebilir kalkınma projeleri geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

GEF SGP, dünyanın farklı bölgelerindeki küçük ölçekli projelere finansman sağlar ve bu projelerin yerel toplulukların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmasını teşvik eder. Program, özellikle biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ile mücadele, toprak erozyonu, kirlilik ve çölleşme gibi çevresel sorunların ele alınması için projelere öncelik verir.

GEF SGP, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, yerli halklar ve kadınların dahil olduğu topluluklar gibi farklı paydaşlardan başvuruları kabul eder. Program, projelerin uygulanmasında yerel toplulukları aktif olarak dahil ederek, projelerin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefler.

Haberler ve Duyurular

Tamamlanan Projeler

Scroll to Top