Hakkımızda

Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği (K-GEM), 2008 yılının Mart ayında Ankara’da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, kurulduğu günden bu yana kadınlar ve gençler arasında girişimcilik ruhunu destekleyerek, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. K-GEM, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok projeyi hayata geçirerek toplumun her kesimine dokunmaktadır.

 

K-GEM, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yürütülen Erasmus+ Programı, Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps Programı) ve GEF Küçük Destek Programı gibi prestijli programlar altında birçok projeye liderlik etmiştir. Bu projeler, kadınlar ve gençler arasında bilinç oluşturmayı, eğitimi teşvik etmeyi, dijital yetkinliğini geliştirmeyi, yabancı dil bilgisini geliştirmeyi ve girişimcilik kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

 

Vizyon

K-GEM’in vizyonu, toplumun her kesimindeki kadınların ve gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyan bir gelecek inşa etmektir. İleriye dönük olarak, toplumsal kalkınma ve eşitlik temelinde güçlü bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. K-GEM, çeşitli alanlarda etkili projeler yürüterek, kadınların ve gençlerin liderlik rollerini üstlenmelerini destekleyen bir vizyonla hareket etmektedir.

 

Misyon

K-GEM’in misyonu, girişimcilik ruhunu teşvik ederek kadınları ve gençleri sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirmektir. Bu doğrultuda, kırsal kalkınma, tarım, dijitalleşme, insan hakları ve demokrasi, sosyal içerme, çevre ve iklim değişikliği, spor gibi çeşitli alanlarda projeler yürütmekteyiz. Misyonumuz, toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak, eğitim sağlamak ve sürdürülebilir çözümler üreterek pozitif bir değişim yaratmaktır. K-GEM, insan odaklı yaklaşımıyla, kadın ve gençlerin yaşamlarında anlamlı bir etki bırakmayı amaçlamaktadır.

İnsan Hakları ve Demokrasi

İnsan hakları ve demokrasi alanında yürütülen projelerimiz, toplumun her kesimini kucaklayarak bilinç oluşturmayı ve demokratik değerleri yaymayı amaçlamaktadır. Özellikle gençlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik eden programlar, gelecek nesillerin aktif vatandaşlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır.

Sosyal İçerme

Sosyal içerme projelerimiz, dezavantajlı gruplara yönelik destekleri içermekte ve toplumun her kesiminin sosyal hayata daha etkin bir şekilde katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda düzenlenen sosyal yardım kampanyaları ve eğitim programları, dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Çevre ve İklim Değişikliği

Çevre ve iklim değişikliği konusundaki projelerimiz, sürdürülebilir kalkınma ve çevre bilincini artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede düzenlenen çevre temizliği etkinlikleri, ağaç dikme kampanyaları ve eğitim programları, toplumun çevresel sorumluluklarını benimsemesine katkı sağlamaktadır.

Kırsal Kalkınma

Kırsal kalkınma projelerimiz, özellikle kadın çiftçilerin ve genç girişimcilerin tarımsal potansiyellerini artırmayı hedeflemekte ve kırsal bölgelerde sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede düzenlenen eğitim programları ve tarım destekleri, yerel ekonomilerin güçlenmesine önemli bir katkı sunmaktadır.

Dijitalleşme

Dijitalleşme alanındaki projelerimiz, kadın ve gençlerin dijital becerilerini artırmayı ve teknolojiye erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda düzenlenen atölye çalışmaları, dijital girişimcilik konusunda farkındalık yaratmayı ve bireylerin dijital dünyada etkin rol almasını desteklemeyi hedeflemektedir.

Spor

Spor projelerimiz ise gençlerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesini ve sporun birleştirici gücünden yararlanılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda düzenlenen spor etkinlikleri, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflemektedir.

Geleceğe yönelik hedefimiz, kadın ve gençlerin yaşamlarına dokunarak topluma değer katan projeleri hayata geçirmeye devam etmek, onların potansiyellerini ortaya çıkaran eğitim ve destek programları sunmak ve toplumun her kesimine yayılacak sürdürülebilir çözümler üretmektir. K-GEM, her geçen gün daha fazla bireye ulaşarak, toplumda pozitif bir etki yaratma çabasını sürdürmektedir.

Ekibimiz

F. Günseli ÖZKAN

F. Günseli ÖZKAN

Başkan ve Yasal Temsilci
Yusuf YILDIRIM

Yusuf YILDIRIM

Başkan Yardımcısı ve Projeler Koordinatörü
Jasmina SIBCIC

Jasmina SIBCIC

Genel Sekreter
M. Tolga BEŞEN

M. Tolga BEŞEN

Sayman
Selcen BEŞEN

Selcen BEŞEN

Asil Üye
Dr. Gülçin UZUN

Dr. Gülçin UZUN

Proje Uzmanı
Dr. Sefa Emre YILMAZEL

Dr. Sefa Emre YILMAZEL

Proje Uzmanı
Şirinşah ÖZGÜ

Şirinşah ÖZGÜ

Proje Uzmanı
Berkcan BAYBÖRÜ

Berkcan BAYBÖRÜ

Proje Uzmanı

Dernek

Çağrılar

Proje Programları

Faydalı Bağlantılar

© 2024  KADIN VE GENÇ GİRİŞİM MERKEZİ DERNEĞİ    I    Tüm hakları saklıdır.